חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות
  Six Feet Under: Death in Muslim Societies  
0654-4208-01
מדעי הרוח | היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
סמ'  ב'1400-1600362אגילמןסמינר פרופ שפר מוסנזון מרים
סמ'  ב'1400-1600455 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מוות הוא אולי האירוע הדרמטי ביותר בחייו של הפרט ובחיי קהילה. זו נקודת המוצא של הקורס שעוקב אחרי המשמעויות הדתיות, החברתיות והתרבויות של מוות בקהילות מוסלמיות בעבר ובהווה. בין הסוגיות שידונו הן התאבדות ומות שהידים במלחמה ובמגיפה; עמדות ההלכה המוסלמית בשאלות של מוות (המתת חסד, מוות מוחי); רצח והצד הפלילי של מוות; הלוויות, קברים ובתי קברות; המוטיב הספרותי של "למות מאהבה"; אפיוניו של העולם הבא (גן עדן וגיהינום), ועוד. כך נוכל לדון בסוגיות של זהות, קהילתיות, מאבקי כוח, גבולות חברתיים, וכיצד כל אלו נקבעו תוך הסכמה ותוך תחרות ועימות סביב סצינת המוות.
Course description
Death, maybe the most dramatic event is the lives of an individual and his community, was and is the background on which social, religious and cultural ideals were formed, played out and contested. The course starts at this point and looks at Muslim societies in various periods in order to learn about community, identity, social hierarchy, power struggles, morals and so much more which is part of Muslim realities. The specific case studies focus for example on funerals and graves, death as a literary motif ("dying of love", love fools), martyrdom, madness as a social death, euthanasia, etc.


סילבוס מפורט

מדעי הרוח | היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
0654-4208-01 עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות
Six Feet Under: Death in Muslim Societies
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ שפר מוסנזון מרים

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת