חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה לתרגום פרוזה אנגלית
  Translating English Prose  
0633-3032-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  ב'1800-2000362אגילמןסדנה מר לוין שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה זו אמורה להציג בעיות בהעברה של טקסטים ספרותיים מאנגלית לעברית. כל טקסט שהסטודנטים יתרגמו מייצג ז'אנר, סופר, תקופה – ובעיקר סוגיה מעניינת בתרגום. לאחר שנבחן את המאפיינים של כל טקסט, נשאל את עצמנו איך להעביר את הייחוד שלו בלי שהכול יאבד בתרגום. לא תמיד תהיה לנו תשובה, ודאי לא אחת ברורה.
הקורס מיישם סוגיות תרגום שהוצגו באופן תיאורטי בקורס המבוא לתורת התרגום, והוא פתוח רק לסטודנטים שעברו קורס זה.

The course will afford practical experience in translating literary texts of different genres from English into Hebrew, in order to deepen our acquaintance of the constraints and norms under which translators operate and the possible solutions available to them. Students will prepare weekly translation assignments to be analyzed in class, and a final translation assignment. 

 

Course description
Translation Workshop – English Prose
This workshop aims at presenting certain issues in English Hebrew translation of literary texts. Each text translated by the students represents a genre, an author, a period – and especially an interesting translation problem. Having identified the particular characteristics of each text, we will ask ourselves how to transfer them without losing much in translation. The answer will not alwys be obvious, or unequivocal.
The course exemplifies issues presented in the Introduction to Translation Studies, and is therefore only open to students who have taken it.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת