חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה
  Al-Farabi on Prophecy and Philosophy  
0631-4010-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-2000101 כיתות דן דודסמינר ד"ר אגבאריה אחמד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה                                     

הסמינר יעסוק בהגותו של אל-פאראבי (נפטר בשנת 950) הנחשב בעיני רבים לפילוסוף המוסלמי הכי גדול, הן מבחינת המקוריות שלו, והן מבחינת גישתו הביקורתית. במהלך השיעורים נקרא מתוך חיבוריו השונים ונתמקד ביחס המעניין שהוא קבע בין פילוסופיה ודת, וכן בין פילוסוף ונביא. ותוך כדי כך, ננסה לבדוק את ההשלכות השונות של יחסים אלה על אופייה של המדינה, על תורת המוסר, ולבסוף על הלכה ותיאולוגיה.

   קבלת קרדיט:

   רפרט 20%

   עבודה 80%

Course description

Al-Farabi on Prophecy and Philosophy

The seminar will deal with the philosophy of Al-Farabi (died in 950), generally regarded as the greatest philosopher in Islam, both in terms of his originality, and in terms of his critical approach. During the meetings we will read texts from his various writings and will focus on the Interesting relation he established between philosophy and religion, and between philosopher and prophet. In doing so, we will try to examine the various implications of such relationships on state’s nature, ethics, law and theology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת