חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חייו ותורתו של אבן חזם מקורדובה
  The Life and Works of Ibn Hazm of Cordoba  
0631-3426-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800212 רוזנברגסמינר פרופ אדנג קמילה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

חייו ותורתו של אבן חזם מקורדובה 

הקורס דן בחייו ותורתו של הסופר, התיאולוג וחכם ההלכה המפורסם אבן חזם מקורדובה (מת 456/1064), שנחשב לאחד המלומדים הבולטים בהיסטוריה של אל-אנדלוס. אבן חזם, שהשתייך לאסכולה הט'אהרית, תקף בחריפות את רוב הזרמים התיאולוגים ואסכולות ההלכה בתוך האסלאם. כמו כן הוא התפלמס נגד דתות אחרות, ובמיוחד נגד היהדות והנצרות. הטקסטים שינותחו בקורס כוללים סקיצות ביוגרפיות שנכתבו על ידי אוהדי אבן חזם ואויביו, קטעים אוטוביוגרפיים, וקטעים נרחבים מתוך חיבוריו של אבן חזם בתחומי ההלכה, התיאולוגיה, האתיקה, התיאוריה הפוליטית ועוד.
 
הרכב הציון:נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים: 40%, עבודה סמינריונית (כ-25 עמ') או רפראט (כ-15 עמ'): 40%, מטלות שונות: 20%
Course description
The Life and Works of Ibn azm of Cordoba
 
This course deals with the life and works of the well-known writer, theologian and legal scholar Ibn azm of Cordoba (d. 456/1064), who is regarded as one of the most important thinkers in the history of al-Andalus. Ibn Hazm, who belonged to the Zahiri madhhab, attacked most of the legal schools and theological currents in Islam, as well as other religions, especially Judaism and Christianity. The texts read during this course include biographical sketches by admirers and detractors, autobiographical passages, and extensive sections from Ibn azm's writings in the fields of theology, law, political theory, ethics etc.
Mandatory class attendance and active participation contribute to 40% of the final grade. In addition to various assignments (20%), students are required to write a final seminar paper (ca. 25 pages) or a "referat" (ca. 15 pages): 40%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת