חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו
  The Islamic holy places according to the Quran and its exegesis  
0631-2464-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200103 ביה"ס לשפותשיעור פרופ רובין אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יתבסס על טקסטים בערבית מתוך הקוראן ומקורות התפסיר, שייקראו בהשוואה עם טקסטים מקראיים ומדרשיים, תוך ניתוחם הביקורתי לאור המחקר בן ימינו. הטקסטים שיידונו יעסקו בארץ ישראל ובערב, ובעזרתם ננסה לעמוד על תולדות מעמדם של האזורים הללו, כולל אתרים שונים בתוכם, לאורך הדורות. טקסטים אלה יסייעו גם להארת מקומו של עם ישראל בעיני האסלאם.

 

Course description
This course will be based on Arabic texts from the Quran and the Tafsir sources, which will be compared with biblical and midrashic texts, and analyzed in the light of modern research. The texts will revolve around Eretz Israel (the Holy Land) and Arabia, and will help us trace the history of the status of these regions, including precincts within them, through the ages. These texts will also shed light on the position of the People of Israel in the eyes of the Muslims.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת