חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
  Electrophysiology in language research  
0627-4081-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400103 רוזנברגסמינר ד"ר מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה
איה מלצר-אשר

בסמינר זה נתוודע למחקר אלקטרופיזיולוגי של עיבוד שפה. בתחילת הקורס נערוך היכרות עם המושג 'רכיב ERP'. לאחר מכן נדון ברכיבים השונים המשקפים על פי הטענה תהליכי עיבוד לשוני שונים. נקדיש תשומת לב רבה במיוחד לרכיב ה-N400, שנחקר רבות ב-35 השנים האחרונות. כמו כן נדון בשיקולים מתודולוגיים בעריכת מחקרי ERP. בעבודת הסמינר, הסטודנטים יוכלו להתנסות בהרצ עצמאית של ניסוי ERP.
דרישות הקורס: קריאת מאמרים, עבודה מסכמת.
דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

Course description
Electrophysiology in language research
Aya Meltzer-Asscher
In this course we will get acquainted with electrophysiological research of language processing. The course begins with an introduction of the term 'ERP component'. It continues with discussion of the different components claimed to reflect different linguistic processes. Special attention will be given to the N400 component, which was vastly studied in the last 35 years. In the final paper, students will get a chance to perform independent ERP research.
Requirements: reading, final paper
Prerequisites: beginner's syntax, psycholinguistics: research methods and experimental design

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת