חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
  Psycholinguistics: Introduction to  
0627-4029-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1000-1200105 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
איה מלצר-אשר
בעת עיבוד משפטים, אנו קובעים את משמעות המשפט על סמך רצף המלים הנקלט. בקורס זה נכיר מושגים הקשורים לתהליכים והמנגנונים העומדים בבסיס הבנת משפטים, ונדון בתיאוריות שונות שניסו להסביר את היכולת המורכבת הזו. בין השאר, נדון בנושאים הבאים:
- עיבוד אינקרמנטלי
- מודלים מקבילים וסדרתיים של עיבוד
- מודולריות, אינטראקטיביות, וסוגי האינפורמציה הרלוונטיים בעיבוד משפטים
- עיבוד דו משמעות מבנית
- עיבוד מבני תלות תחבירית

דרישות הקורס: מטלות, בחינת סיום
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
Course description
Introduction to theories of sentence processing
Aya Meltzer-Asscher
During sentence processing, we determine the meaning of the sentence based on the sequence of incoming words. In this course, we will get to know the basic concepts related to the processes and mechanisms underlying sentence comprehension, and discuss different theories attempting to account for this complex ability. Among other topics, the material will include:
-          Incremental processing
-          Serial and parallel processing models
-          Modular and interactive models, and information types relevant for sentence processing
-          Processing syntactic ambiguity
-          Processing dependencies
Course requirements: assignments, final exam
Prerequisites: intro to linguistics, foundations of theoretical linguistics, psycholinguistics: research methods and experimental design
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-4029-01 פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים
Psycholinguistics: Introduction to
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מלצר אשר איה טובה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת