חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אופטימליות סגמנטלית
  Segmental Optimality Theory  
0627-3144-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1600-1800103 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  ב'1600-1800103 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אופטימליות סגמנטלית
אוון-גרי כהן
הסמינר הינו המשך של פונולוגיה מתקדמים. אנחנו דנים בטיפול בתופעות פונולוגיות שונות במסגרת תאוריית האופטימליות. אנחנו מתחילים בדיון בתכוניות (קדם-SPE, קדם-OT, OT – חלק 1). אח"כ אנחנו מציגים גישות נוספות לתכוניות (cue constraints – חלק 2), ממשיכים בדיון בהרמוניה ווקאלית (חלק 3), טון (חלק 4), ומסיימים בדיון בהיבטים תאורטיים נוספים של OT (וריאציה, ריבוד לקסיקלי, אופטימליות סטוכאסטית, cue weighting, חריגים לקסיקלים – חלק 5).
.
דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאה, שתי הצגות כיתתיות, עבודה סופית. 

Course description

Segmental Optimality Theory
Evan-Gary Cohen
The seminar is a continuation of Advanced Phonology. We discuss the treatment of various phonological phenomena within Optimality Theory (OT) frameworks. We start with a discussion of features (post-SPE, pre-OT, OT – Part I). We then present other approaches to features (cue constraints – Part II), continuing with a discussion of vowel harmony (Part III), tone (Part IV), culminating with a discussion of additional theoretical aspects of OT (variation, lexicon stratification, stochastic OT, cue weighting, lexical exceptions – Part V).

Prerequisites: Advanced Phonology.

Course requirements: Attendance of lectures, reading, 2 class presentations, final paper.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-3144-01 אופטימליות סגמנטלית
Segmental Optimality Theory
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר כהן אבן-גרי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת