חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פונולוגיה ניסויית
  Experimental Phonology  
0627-3005-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1000-1200103 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר כהן אבן-גרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פונולוגיה ניסויית
אוון-גרי כהן
הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס במלואו יקבלו את היסודות הדרושים לעריכת ניסויים.
אנחנו מתחילים בהצגת התחום. אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה. החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים, סוגי תופעות שנחקרים, ולבסוף, השימוש והתוקף של ניסויים בעת רכישה.
דרישות קדם: פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים (ניתן לקחת במקביל). מומלץ פונטיקה אקוסטית.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, קריאת מאמרים, מטלות, עבודה מסכמת.
Course description

Experimental Phonology
Evan-Gary Cohen
The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.
We begin with an introduction to the field. We follow with a discussion of methodology. The subsequent sections discuss various kinds of experiment, and the kinds of phenomena dealt with. Time permitting, we will discuss the use and validity of experiments during acquisition.

Prerequisites: Phonetics and Advanced Phonology (can be taken simultaneously). Acoustic Phonetics is advisable.

Course requirements: Attendance of lectures, reading assigned material, assignments, final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת