חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים
  Statistics for Linguists  
0627-2244-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'0800-1000102 ביה"ס לשפותשיעור גב' יברכיהו הדס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

סטטיסטיקה לבלשנים למתחילים (Statistics for Linguists) 
חלוקת הציון: 10% - מטלות, 40% - מבחן אמצע, 50% - מבחן סוף 

תיאור הקורס:

הקורס הינו קורס מבוא בסיסי בסטטיסטיקה, המיועד לבלשנים. בקורס נציג מושגי יסוד בתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, נראה דרכים שונות שבהן בלשנים יכולים להיעזר בכלים סטטיסטיים, נכיר מספר מבחנים סטטיסטיים חשובים, ונבין כיצד בוחרים במבחן המתאים למחקר מסוים. הדוגמאות והתרגילים בקורס יכילו נתונים הלקוחים מתחומי הבלשנות השונים.

השתתפות בקורס זה ובקורס ההמשך (סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים) מומלצת לכל סטודנט שמעוניין לערוך במהלך לימודיו מחקרים אמפיריים בבלשנות.

 

Course description

Statistics for Linguists
Fall Semester

Course description:

This course is an introductory course in statistics, aimed at linguists. During the course we will present some fundamental concepts in the fields of descriptive and inferential statistics, see different ways in which linguists can make use of statistical tools, introduce some important statistical tests, and understand how to select the appropriate test for a certain research. The examples and exercises in the course all contain data taken from the various disciplines of linguistics.

Participation in this course and the following one (Advanced Statistics) is highly recommended to any student who plans to conduct a quantitative research in linguistics.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת