חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פונטיקה
  Phonetics  
0627-1120-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור ות ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פונטיקה
אוון-גרי כהן
הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.
בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.
.
דרישות קדם: אין.
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, 6-8 מטלות, בוחן תעתוק, מבחן מסכם.
Course description

Phonetics
Evan-Gary Cohen
The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.
In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.
The theoretical studies will be accompanied by practical exercise in transcription.

Prerequisites: None.

Course requirements: Attendance of lectures, 6-8 assignments, transcription exam, final exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת