חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות המכונה
  A History of the Machine  
0621-3280-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800304 גילמןסמינר פרופ זכים מיכאל
סמ'  ב'1600-1800304 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תולדות המכונה: הסמינר מבקש לעמוד על הפיכת המכונה לסמל של התרבות והכלכלה המודרנית. העבודה תתבסס על ספרות מחקר ועל מקורות היסטוריים כאחד. בין שאר הנושאים שיעלו לדיון: מקורות אנרגיה, עיקרון הסטנדרטיזציה, תחבורה, עיור, טכניקות של שליטה ובקרה, המצאת פס הייצור, צילום, סטטיסטיקה, נשק ופרנקנשטיין.
 
Course description
The seminar will examine the emergence of the machine as the symbol of both modern culture and the industrial economy. Readings will be based on the relevant scholarly literature as well as primary sources. Subject include: energy sources, standardization, transportation, urbanization, techniques of control and command, the invention of the assembly line, photography, statistics, armaments, and Frankenstein
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-3280-01 תולדות המכונה
A History of the Machine
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ זכים מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת