חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחקר: מטא-פילוסופיה
  Meta-Philosophy  
0618-4860-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר נעמן נועה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נעסוק ביחסה של הפילוסופיה אל עצמה. נבחן תשובות עכשוויות שונות לשאלות כגון: מהי הפילוסופיה ומהי תכליתה; באיזו מידה ניתן לראות את הפילוסופיה כדיסציפלינה העומדת ברשות עצמה; האם יש ערך תארפויטי לעיסוק הפילוסופי; מהו היחס בין תיאוריה פילוסופית לפרקסיס; מהי הרלבנטיות של הפילוסופיה לחיי היומיום; ומהו הקשר בין פילוסופיה לקדמה.
הסמינר מתקיים במסגרת של פגישות אישיות. במפגש הראשון יוצגו היבטיה השונים של הסוגיה, ותוצע רשימת נושאים וטקסטים הבוחנים אותה מנקודות מבט שונות. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מן הנושאים המוצעים ולכתוב עליו חיבור קצר בשלבים, בהנחיה אישית של המרצה.
הנוכחות במפגש הראשון של הסמינר מהווה תנאי להשתתפות בו.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ה', 16.3.2017, בשעה 12:00, בחדר 260, בבניין גילמן.

Course description
The question at the focus of this seminar is how present day philosophy relates to itself and to its history. We will discuss various contemporary perspectives on the issue, with special emphasis on questions such as, for example, what is philosophy and what are its goals; to what extent is philosophy an independent discipline?; does philosophy have a special subject-matter of its own?; Can philosophy have a therapeutic value? Is philosophy a purely theoretical and contemplative activity or is it also a form of praxis? To what extent should philosophy be considered an independent discipline? Is there any philosophical progress? What kind of relations exist between philosophy and the conduct of life?
The first meeting of the seminar introduces students to these and other related questions and provides them with a recommended bibliographical list. Students are required to choose one of these questions and write a paper progressively, under personal guidance.

Attendance in the seminar’s first meeting is mandatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת