חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לחיות על פי הטבע בפילוסופיה הסטואית
  Living According to Nature in Stoic Philosophy  
0618-4066-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'0800-1200320 גילמןסמינר ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
לפי הפילוסופיה הסטואיים, האדם החכם חיי על פי הטבע. כדי להבין מה משמעות קביעה זו, השלכותיה, וכיצד ניתן להגיע לחיים שעל פי הטבע, נבחן כיצד היא מתקשרת עם סוגיות יסוד בפילוסופיה של הטבע, בתיאולוגיה, במטפיזיקה, ובאתיקה של הסטואה. נדון בתפיסה הסטואית של האושר, הרציונליות והמצוינות האתית ונעמוד על ההגדרה הסטואית של הטבע. בנוסף, נלמד כיצד יש לגשת למקורות ולהתייחס לתורה שנמסרה לרוב דרך פרגמנטים.
.ציון: נוכחות והשתתפות (הכוללת הצגת מאמרים והצגת נושא העבודה בסוף הסמסטר) 20%. עבודת רפראט או סמינר 80%. חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
The Stoics claimed that the wise man lives in accordance with nature. What is the meaning of this claim, its implications and how is it possible to achieve this end? In order to answer these questions, we will examine how ‘living in accord with nature’ relates to topics in natural philosophy, theology, metaphysics as well as in ethics. We will discuss the Stoics’ conception of happiness, virtue and rationality, their definition of nature and the natural world. We will also study the main tenets of their theory of knowledge. The course will also focus how to approach and read the different sources of the Hellenistic Stoa and how to deal with fragments.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-4066-01 לחיות על פי הטבע בפילוסופיה הסטואית
Living According to Nature in Stoic Philosophy
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר וייסר שרון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת