חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אינטרטקסטואליות ודיאלוג
  Intertextuality and Dialogue  
0618-4059-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400361אגילמןסמינר פרופ רוה דניאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
את טיעון האינטרטקסטואליות נבנה דרך ג'וליה קריסטבה ודאיה קרישנה. לאחר מכן נדון בשורה של טקסטים, קלאסיים ובני זמננו, שכל אחד מהם מדגים את הטיעון, ושיחדיו יוצרים פאזל פילוסופי שהחוט המקשר בין חלקיו השונים הוא מושג הדיאלוג, והמפגש "הבלתי אפשרי" בין אני והאחר. בהקשר הזה יעלו גם שאלות של תרגום, תרגום לא רק משפה לשפה, אלא תרגום כמה שנמצא בלב ליבה של כל תקשורת אנושית. הפאזל או הקולאז' הטקסטואלי שעליו נעבוד יכלול חומרים מאת שרי אורובינדו, קרישנה-צ'נדרה בהטצ'ריה וראם-צ'נדרה גנדהי. בנוסף, נעבוד גם עם הקאמה-סוטרה, יצירה קלאסית מסקרנת (מהמאות הראשונות לספירה), על "הפילוסופיה של היומיומיות", או "החופש שביומיומיות", שבגין הממד הארוטי שלה והאופן השטחי שבו הוצגה במערב לא זכתה כמעט בכלל להתייחסות פילוסופית.
דרישות נוספות: השתתפות פעילה בפגישות הסמינר וקריאה שוטפת משבוע לשבוע.
סמינר מ.א. פתוח לב.א.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
We'll start by reconstructing the intertextuality argument through Julia Kristeva and Daya Krishna. Consequently, we'll discuss several texts, classical and contemporary, that illustrate and substantiate the argument, and which together create an intriguing textual jigsaw-puzzle. The inner-thread that connects the different pieces of the puzzle is the concept of dialogue; the "impossible" dialogue between "me" and the "other". Our puzzle or philosophical collage will consist of materials by Sri Aurobindo, Krishnachandra Bhattacharyya and Ramchandra Gandhi. We will also work with the Kāmasūtra, a classical text composed sometime in the beginning of the 1st millennium CE, dedicated to the philosophy of "everyday life". Owing to its explicit erotic dimension, and its shallow presentation in the West, the text hardly received philosophical attention.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-4059-01 אינטרטקסטואליות ודיאלוג
Intertextuality and Dialogue
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ רוה דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת