חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיית הנפש של עמנואל קאנט
  Kant's Philosophy of Mind  
0618-4024-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000320 גילמןסמינר ד"ר סנדרוביץ ירון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר זה נבקש לבחון את פילוסופיית הנפש של עמנואל קאנט ואת יחסה לעמדות בפילוסופית הנפש בת זמננו. קאנט אמנם לא ייחד מקום נפרד לדיון במושג הנפש, אך להשקפותיו לגבי נושאים שונים שקשורים למושג הנפש תפקיד מכריע בעיצובה של משנתו הביקורתית. במסגרת הסמינר נבחן את עמדותיו לגבי תוכן נפשי, תודעה ותודעה עצמית, אחדות התודעה, שאלת הגוף והנפש, בעיית הנפשות האחרות, פסיכולוגיה מוסרית ונושאים נלווים.
הסמינר יסתיים בהגשת רפרט או עבודה סמינריונית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
In this seminar we will examine Kant's philosophy of mind and its relation to current relevant discussions in the philosophy of mind. The concept of mind is central to Kant's critical theory. His views regarding the variety of topics related to this philosophical area apparently shaped his philosophy. In the seminar we will examine Kant's views regarding intentionality and mental content, consciousness and self-consciousness, the unity of consciousness, the mind-body problem, moral psychology, and related topics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת