חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפינוזה: קריאה ב"אתיקה"
  Reading Spinoza's Ethics  
0618-3656-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000262 גילמןסמינר ד"ר נעמן נועה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במהלך הסמינר נקרא בחיבורו החשוב של שפינוזה, ״אתיקה״, על חמשת חלקיו. ננסה להבין מהי לפי שפינוזה תכליתה הקיומית, התרפויטית, של הפילוסופיה, וכיצד יכול האדם להקנות טעם ומשמעות לחייו באמצעות העיון הפילוסופי. נתמקד בזהות בין הנפש לגוף, בפסיכולוגיה המוסרית של שפינוזה (תורת האפקטים), בתפיסתו המוסרית והחברתית, ולבסוף בגרסתו החילונית לרעיון המסורתי של גאולת הנפש. במסגרת הקריאה בחלק האחרון והאניגמטי ביותר של ה״אתיקה״, ננסה להבין כיצד יכולה הנפש לפי שפינוזה להתגבר על התכלות הגוף ולחוות את נצחיותה במהלך החיים.
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, והגשת מספר תגובות כתובות בהיקף של 1 עמוד במהלך הסמסטר (חובת הגשה ללא ציון).
מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
The seminar is dedicated to a close reading of Spinoza's Ethics. We will discuss Spinoza's metaphysical and epistemological principles as well as his moral psychology and ethics. A special emphasis will be placed on Spinoza’s doctrine of the eternity of the mind as the highest goal attainable in this life and his enigmatic notion of “experience of eternity.”

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת