חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  על כאב וביטוי
  On Pain and Expression  
0618-3498-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400105 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר פרבר עילית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נדון בקשר שבין חוויית הכאב לבין האפשרות, או חוסר האפשרות לבטא אותה. נדון במושג ה"ביטוי" העומד בלב השפה כמו גם בלבו של הכאב, ונשאל מה בין ביטוי פיסי לביטוי לשוני, ומהו היחס בין צעקת כאב לבין המילה "כאב". נדון בשאלת הקשר בין כאב וביטוי קולי מצד אחד, לבין ביטוי בכתב או דימוי מן הצד השני. נשוחח על הפנומנולוגיה של חוויית הכאב, הבעיות שונות הנוגעות לאפשרות לבטא את כאבנו (טיעון השפה הפרטית, בעיית הנפשות האחרות, ועוד), ולבסוף, ניגע בשאלות אלו בהקשר האסתטי שלהן ונדון ביצירות אמנות שונות, ויזואליות וספרותיות, העוסקות בכאב.
דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות, קריאת שבועית של החומר, הגשת תגובות כתובות במהלך הסמסטר.
סיום הקורס: כתיבת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 14.05.2017.
Course description
The seminar will center on the problem of the relationship between the experience of pain and the possibility or impossibility of its expression. We will discuss the concept “expression” standing at the midst of both language and pain and think about the difference between physical expression and linguistic expression, asking for instance, what is the relation between the scream of pain and the word “pain”. We will discuss the relationship between pain and vocal expression on the one hand, and pain and its expression in writing or image on the other. The seminar will be devoted to the phenomenology of the experience of pain, the different problems inherent to the possibility of its expression (private language argument, the problem of other minds, etc.), and finally, will touch on these questions in the aesthetic realm, inquiring into visual and literary works of art dealing with pain.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת