חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המדינה של אפלטון
  The Republic of Plato  
0618-3295-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400320 גילמןסמינר ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נעסוק בקריאה מעמיקה של אחד הדיאלוגים המרכזיים של אפלטון: המדינה. החיבור מעלה מספר סוגיות הקשורות לאפיסטמולוגיה, לאתיקה, ולפילוסופיה פוליטית. תוך ניתוח של הארגומנטים המוצגים בחיבור, נדון במספר סוגיות, כגון הצדק באדם ובמדינה, הידע, נפש האדם ומקור פעולותיו, מקומה של האומנות במדינה.
ציון: נוכחות והשתתפות (הכוללת הצגת מאמרים ופרזנטציה של נושא העבודה בסוף הסמסטר) 20%. עבודת רפראט או סמינר 80%. חובת השתתפות הינה תנאי לגשת העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
A careful reading of one of the most important dialogues of Plato, the Republic, will introduce the students to the main topics addressed in this book, relating to ethics, epistemology and political philosophy. Through close attention to the arguments presented in this book, we will address issues such as justice in man and in the state, man’s psychology and sources of motivation, the definition of knowledge as well as the place of art in the ideal state.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3295-01 המדינה של אפלטון
The Republic of Plato
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר וייסר שרון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת