חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הרציונליזם הביקורתי ושיברו: הערות על סגנון חיים פילוסופי
  Critical Rationalism and its Breakdown: Comments on Philosophical Lifestyle  
0618-3009-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'0800-1200320 גילמןסמינר פרופ לאור נתנאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בעולם הרוח שאחרי הפוזיטיביזם, הרציונליות הביקורתית רואה בדיאלוג אמצעי מרכזי לברור והתפתחות רעיונות, כמו גם לפיתוח זהות פילוסופית. השקפה זאת מותקפת ללא הרף הן הכיוון השמרני, שרואה בשימורה של המסורת הקהילתית את הכלי המרכזי לקיום החיים הטובים, והן מצד אלה שמטילים ספק באפשרות ייתכנותו של דיאלוג רציונאלי מקדם, ומציעים להתבונן בדיאלוג רק באמצעות מושגים של שדות חברתיים, יחסי כוח ונרטיביות.
תוך עיון במאמרים של הוגים מרכזיים, נדון בשאלה האם דיאלוג רציונאלי הוא אפשרי, ומה הם התנאים ההכרחיים לקיום דיאלוג מקדם. נשתמש בסמינר כמעבדה חברתית לבירור השאלה איזה סגנון חיים מנביעה כל אחת מההשקפות שנדון בהן, וכיצד נראה סגנון חיים דיאלוגי.
הסמינר יערך במתכונת סדנא, בה יעלו לדיון גם השקפותיהם האישיות של המשתתפים והקשר בין השקפות אלו לבין סגנון החיים בהתנהלות היומיומית.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
In the post-positivist philosophical era, Critical Rationalism suggests dialogue as the means for inquiry and development of ideas, reflecting one's philosophical identity. This view has been under attack on the one hand, from the conservative corner, that views the preservation of communal tradition as the main resource for the practice the good life, and on the other hand, by those who doubt the possibility of open rational dialogue, suggesting dialogue is given only within social spheres, power relationships and narrative. We shall be reading selected articles of central thinkers, and discuss the feasibility of rational dialogue and its enabling conditions. The seminar will serve as a social lab to investigate the various lifestyles implicated by the different views discussed. Most importantly, we shall search for the characteristics of various dialogic lifestyles.

The seminar will operate as a workshop, to allow participants to raise and explore their personal views and everyday lifestyles.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת