חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיוידסון - פירוש, שפה פעולה
  Davidson - Interpretation, Language, Action  
0618-3001-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1800320 גילמןסמינר פרופ דרזנר אלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר זה נבדוק את הקשרים בין שני מרכיבים מרכזיים בפילוסופיה של דונלד דיוידסון – התפיסה הפרשנית של משמעות לשונית, והתפיסה הסיבתית של הקשר בין האמנה, רצון ופעולה. הדיון יסתמך בעיקר על טקסטים של דיוידסון עצמו, וכן על מקורות נוספים, בפרט כאלו העוסקים בתורת ההחלטות.
דרישות קדם – שפה המשך.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.10.2017.
Course description
In this seminar we will examine the connections between tow central components in the philosophy of Donald Davidson – the interpretive approach to linguistic meaning, and the causal conception of the relation between belief, desire and action. We will discuss primarily Davidson's own papers, but also other sources – in particular, contemporary work on decision theory.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3001-01 דיוידסון - פירוש, שפה פעולה
Davidson - Interpretation, Language, Action
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ דרזנר אלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת