חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה של השפה - שעור המשך
  Advanced Course in the Philosophy of Language  
0618-2401-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600307 גילמןשיעור פרופ דרזנר אלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בשיעור זה נעסוק באופן מעמיק במספר נושאים מרכזיים בפילוסופיה של הלשון. בלב הדיון בשיעור תעמוד שאלת המשמעות הלשונית: מהי משמעות, ומדוע למבעינו ישנה המשמעות שאנו מורגלים לייחס להם. בתרגיל נעסוק בסדרה של סוגיות מפתח נוספות בתחום, ביניהן פעולות לשון, אימפלקטורה, הצבעה והכרח. בין הפילוסופים שנקרא מכתביהם נמצאים אוסטין, ברנדום, גרייס, דאמט, דיוידסון, סרל, פודור, פרגה, פטנאם, קפלן, קריפקה קווין וראסל.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה.
חובות התלמידים – שיעור: קריאת חומר הקריאה, השתתפות, מבחן סיום.
חובות התלמידים – תרגיל: קריאת חומר הקריאה, השתתפות, הגשת מטלות כתיבה.
ציון סופי – שיעור: על סמך בחינה.
ציון סופי – תרגיל: על סמך מטלות כתיבה.
ציון משוקלל: 50% שיעור ו- 50% תרגיל
Course description
In this course we deal with several key issues in the philosophy of language. At the heart of the course stands the question of linguistic meaning: What it is, and what makes it the case that our utterances have the meaning they do. In the discussion section we will consider several further key topics in the field, such as speech acts, implicature, the nature of reference and necessity. Among the philosophers we will read are Austin, Brandon, Dummett, Davidson, Grice, Fodor, Frege, Kaplan, Putnam, Quine, Russell and Searle.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת