חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסתטיקה - שיעור המשך
  Advanced Aesthetics  
0618-2400-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800277 גילמןשיעור פרופ פרידלנדר אלחנן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שיעור ההמשך באסתטיקה יוקדש לבחינת היחסים שבין יופי אמת ומוסר במספר טקסטים יסודיים לפתיחת השדה של הדיונים העכשוויים בתחום האסתטיקה: ביקורת כוח השיפוט של קאנט, הרצאות על האסתטיקה של הגל, ׳מקור מעשה האמנות׳ של היידגר ו'יצירת האמנות בעידן השעתוק' של בנימין.
השיעור ילווה בתרגיל שיתמקד בקריאת בטקסטים של ההוגים שבהן נדון. ההשתפות בתרגיל חובה. הציון המסכם של השיעור יורכב ממומצע הציונים של העבודות במסגרת התרגיל ‪(40%)‬ ומבחן הכיתה המסכם של השיעור (60%). ‬
Course description
The course will be devoted to investigating the relation between beauty, truth and morality in several central texts that open the field of contemporary debates in aesthetics: Kant's Critique of Judgment, Hegel's Lectures on Aesthetics, Heidegger's "Origin of the Work of Art" and Benjamin's "The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility".
The students registered for the course are required to take the section in which the texts of the philosophers we shall discuss will be read.The final grade will be calculated in terms of the grade for the section assignments (40%) as well that of the final in class exam for the course (60%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת