חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה הודית - שיעור המשך
  Introduction to Indian Philosophy II  
0618-2223-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600278 גילמןשיעור ד"ר צהר רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
השיעור מציג את מבני העומק של המחשבה הפילוסופית בהודו, וזאת דרך סקירת עמדותיהן של האסכולות הפילוסופיות המרכזיות בהודו ביחס לפולמוסים בתורת ההכרה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של הנפש ושל הלשון.
בין השאר נעסוק באפשרותה ותיקופה של ידיעה למול ספקנות טוטאלית, בשאלות אודות אפשרות קיומו של "אני " מתמשך ובעל זהות מובחנת, במעמדו וקיומו של עולם חיצון, ובשאלת משמעותו של הסבל האנושי, כפי שנדונו במשנתן של אסכולות פילוסופיות כגון הניאיא, המיממסה, הסאנקהיה והאדוַיטה-ודאנטה, ובאסכולות המדהמיקה והיוגצ'ארה הבודהיסטיות.
התרגיל הצמוד יעסוק בקריאה מודרכת של מספר טקסטים פילוסופיים ראשוניים (בתרגום לאנגלית) ומאמרים נלווים.
ביבליוגרפיה ראשונית:
Perrett, R. W. (2016). An Introduction to Indian Philosophy: Cambridge University Press.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
דרישות הקורס: קריאה משיעור לשיעור, השתתפות פעילה וחובת נוכחות בתרגיל. הציון הסופי יקבע ע"פ בחינת בית שתהווה 60% מהציון כאשר הציון של התרגיל הצמוד יהווה 40%.
Course description
The course presents some of the prominent Indian philosophical schools through their engagement with several fundamental debates in epistemology, metaphysics, philosophy of mind and philosophy of language. These revolve around, among other issues, the possibility of radical skepticism, of the existence of an enduring essential self or of an external world, and the meaning of human suffering;m discussed in the works of the Nyāya, Mīmāmsā, Advaita Vedānta, Sānkhya and the Buddhist Madhyamaka and Yogācāra schools.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת