חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה
  A Thousand Plateaus by Deleuze & Guattari-proposal for the Renewal of Philosophy  
0618-2046-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400307 גילמןשיעור מר אבולעפיה אדם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אלף מישורים (1980) נחשב לספרם החשוב והמשפיע ביותר של ז'יל דלז ופליקס גואטרי. באמצעות קריאה צמודה בספר נבקש לענות על השאלה: מהו טיבה השיטתי של הגישה הפילוסופית שהמחברים מציעים? בתוך כך נתייחס גם לשאלות הבאות: כיצד גישתם פותחת אפשרויות חדשות של מחשבה, ובאיזו מידה היא המשכית עם המסורת הפילוסופית המערבית? מה הופך את הצעתם של דלז וגואטרי לרלוונטית לזמננו? כיצד ומדוע בכלל גישה פילוסופית צריכה להיות רלוונטית לזמנה? דגש יושם על הקשר המהותי בין חברה ומחשבה כפי שזה בא לידי ביטוי בספר.
דרישות הקורס: נוכחות, הגשת שלושה דוחות קריאה קצרים לאורך הסמסטר, ועבודת סיום
ציון: 100% עבודת סיום
Course description
A Thousand Plateaus (1980) is considered to be Deleuze & Guattari's most important and influential book. Through a close reading of the book we will try to answer the question: what is the systematic nature of the philosophical approach proposed by the authors? This will entail some further relevant questions: how does their approach open up new possibilities for thinking, and to what extent is it continuous with the western philosophical tradition? What makes Deleuze & Guattari's relevant for our time? How and even why should a philosophical approach be relevant for its time? Emphasis will be put on the essential relation between society and thought that is expressed in the book.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת