חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "הילד הלז אני הוא ולא אחר": ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפורת העברית במאה ה-19
  Children, Childhood and the Making of Selfhood in Modern Hebrew Fiction  
0602-6159-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600304 גילמןשיעור ד"ר וגנר רותם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"הילד הלז אני הוא ולא אחר" - ילדים, ילדוּת ועיצוב העצמי בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה
ד"ר רתם פרגר-וגנר
שיעור

הקורס יעסוק בצמיחתה של דמות הילד והיווצרותו של שיח הילדות בסיפורת העברית במאה התשע-עשרה. מהלכו יתחקה אחר הופעתם של ייצוגי ילדים ופרקי ילדות בסיפורת העברית, וביחסי הגומלין בינם לבין תפיסות חדשות בהגות ובספרות האירופית בת הזמן על אודות מקומה ותפקידה של הילדות בחיי אדם. בד בבד תבחן הופעת הילדות בסיפורת בזיקה להתפתחותם של ז'אנרים שונים של כתיבה אישית בעברית – אוטוביוגרפיות וספרות זכרונות. הדיון יתמקד בקריאה בסיפורים עבריים שהציעו ייצוגים של ילדים וילדות ובמחקרים רלוונטיים העוסקים במחקר הילדות בתרבות האירופית ובתרבות היהודית והעברית.
Course description
Children, Childhood and the making of selfhood in modern Hebrew fiction
Dr. Rotem Preger Wagner
class

The course will deal with the emergence of child image and the concept of childhood in the Hebrew fiction of the 19th century. We will trace the development of literary representations of children and childhood in Hebrew prose, and their relations with new concepts of children and childhood that germinated at the beginning of the modern period in European literature and thought. The appearance of childhood in fiction will be examined in association with the development of various genres of personal writing in Hebrew - autobiographies and memoirs. We will focus on reading primary texts accompanied by recent research works dealing with childhood in European, Jewish and Hebrew culture.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת