חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל
  Family and Children in Arab-Muslim Society in Israel  
0602-6156-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800401 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר זחאלקה איאד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל
ד"ר איאד זחאלקה
דוא"ל של המרצה: iyadzh@gmail.com

הקורס נועד להציג בפני הסטודנטים את מאפייניה החברתיים והתרבותיים של המשפחה הערבית-מוסלמית בישראל. הקורס יבחן את המשפחה מנקודות מבט תרבותית ודתית. הקורס ידון במבנה ההיררכי של המשפחה הערבית והשינויים שחלו בה, בנסיבות הקיום הייחודיות של מדינת ישראל, והשפעת הסביבה הישראלית על המשפחה והילדים הערבים-מוסלמים. הקורס ידון גם בתהליכים מודרניים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים שמתחוללים בחברה הערבית-מוסלמית מאז קום המדינה, והמגמות וכיווני ההתפתחות שך חברה זאת. בנוסף, ינתח הקורס את המצוקות, הקשיים והאתגרים שעומדים בפני המשפחה הערבית-מוסלמית בישראל, ודרכי ההתמודדות של המשפחה המוסלמית עם אתגרים אלה.
Course description

Family and children at the Arab-Muslims society in Israel
Lecturer : Qadi Dr. Iyad Zahalka
Email : iyadz@gmail.com 

Description of the course:
The course is designed to introduce to the students, the social and cultural characteristics of the Arab-Muslim family in Israel. The course will examine the perspectives family cultural and religious. The course will discuss the hierarchical structure of the Arab family and the changes occurred in it under the specific existence circumstances of the State of Israel, and the Israeli environment impact on the family and the Arab-Muslim children. The course will also discuss modern processes, social, cultural and political taking place in the Arab-Muslim society since the founding of the state, and the trends and directions of development continued this society. In addition, the course will analyze the hardships, difficulties and challenges facing the Arab-Muslim family in Israel, and the ways in which the Muslim family deals with these challenges.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6156-01 משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל
Family and Children in Arab-Muslim Society in Israel
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר זחאלקה איאד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת