חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זכרונות ילדות: ביטויי ילדות בספרות האוטוביוגרפית
  Childhood Memories: Expressions of Childhood in Autobiographical Literature  
0602-6135-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600320 גילמןסמינר ד"ר ברנר טלי מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

זיכרונות ילדות: ביטויי הילדות בספרות האוטוביוגראפית
ד"ר טלי ברנר

קורס זה יעסוק בתיאורים של חיי ילדים ותקופת הילדות בספרות האוטוביוגרפית בעולם האירופאי מין ה"וידויים" של אוגוסטינוס ועד ה"וידויים" של רוסו. נקרא טקסטים אוטוביוגרפיים מסוגים שונים – מכתבים, ספרי זיכרונות, יומנים ואוטוביוגרפיות, ונתבונן דרכם על האופנים בהם משתנה ומשתכללת תפיסת הילדות, בד בבד עם השינויים בתפיסת העצמי ובסיפור החיים.
בין הנושאים שיידונו בקורס: יחסי הורים וילדים, חוויות מתהליך החינוך, עזיבת הבית והמשפחה הגרעינית והתחלת חיים עצמאיים ועוד. נדון באופן שבו המחקר ההיסטורי השתמש ומשתמש בחיבורים אוטוביוגראפיים ובתרומתם הייחודית של מקורות אלה למחקר ההיסטורי.
 

Course description

Childhood Memories: Expressions of Childhood in Autobiographical Literature
Dr. Tali Berner

This course will concentrate on descriptions of childhood in European autobiographical literature from the “confession” of Augustine till the “Confessions” of Rousseau. We will read various types of autobiographical texts: letters, memoirs, journals and autobiographies, and examine the way they can be used for historical research.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת