חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ספרי לימוד כסוכני תרבות
  Textbooks As Cultural Agents  
0602-6128-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000317אגילמןסמינר ד"ר קוגמן טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 ספרי לימוד כסוכני תרבות
ד"ר טל קוגמן
סמינריון

ספרי הלימוד הם מקורות חיוניים לחקר מושגי יסוד בתרבות הילד והנוער, להבנת מטרותיה של ‏מערכת החינוך, האידיאלים החינוכיים שלה והמתודות החינוכיות שהיא מאמצת. ספרי הלימוד הם כלים מרכזיים להנחלת גופי ידע, ולצד זאת משתתפים לעיתים קרובות במאבקים לשימורם או לדחיקתם של פולחנים ומסורות תרבותיות. תפוצתם הרבה והשימוש הרב שנעשה בהם הפכו אותם לסוכני תרבות רבי עוצמה, ואנשי חינוך, מדע ורוח מגלים בהם עניין. ספרי לימוד עבור ילדים ונוער הופיעו לראשונה במרכז אירופה במאה ה-16. עלייתו של בית הספר המודרני והתמסדותן של מערכות חינוך לאומיות במאה ה-19 הביאו להתרחבותה ולהתרבדותה של מערכת ספרי הלימוד, והפכו אותה לחלק בלתי נפרד מעולם הילדים והנוער. בקורס נבחן מקרי מבחן שונים כדי ללמוד על תפקידיו התרבותיים המורכבים של קורפוס זה.

חובות הקורס:
- נוכחות פעילה
- קריאת טקסטים ראשוניים ומשניים
- רפראט בע"פ
- הגשת עבודת סיכום או עבודה סמינריונית

Course description
Textbooks as cultural agents
Dr. Tal Kogman

Textbooks are essential sources for studying children and youth culture, and for exploring goals of education systems, their ideals and methods. The wide distribution of textbooks makes them into powerful cultural agents. Textbooks for children and youth first appeared in Central Europe in the 16th century. The rise of modern school and of national education systems in the 19th century led to a growth of their impact. In the course, we will examine various test cases, in order to explore the complex cultural functions of this corpus.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת