חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער
  Children and Youth Culture: Research Methods  
0602-6014-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400261 גילמןשיעור ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער

תיאור הקורס

הקורס מציג מושגי יסוד בשיטות המחקר האיכותניות במדעי החברה ואת כלי המחקר המשמשים אותן, תוך התמקדות בארבעה עניינים: 

  • הצגת המאפיינים הייחודיים של גישות מחקר איכותניות (בשונה מכמותיות)
  • סקירת שיטות לאיסוף נתונים (גם בעזרת האינטרנט) ולעיבודם
  • שאלות אתיות
  • עריכת ראיונות עם ילדים (והתנסות מעשית בכך)

כל אלה יבחנו לאור סוגיות ייחודיות להשתתפותם של ילדים ונוער במחקר האקדמי כגון יחסי היררכיה בין ילדים ומבוגרים, רצונם של הילדים לרצות מבוגרים, האפשרות לשתף את הילדים בביצוע המחקר ועוד.

 

Course description

Children and Youth Culture: Research Methods

Class

The course introduces the key concepts of social sciences qualitative research methods, as well as research tools employed by them, while focusing on four points:

  • Introduction of features unique to qualitative (as opposed to quantitative) research approaches     
  • Review of data collection and processing methods (also by using the internet)‏
  • Questions of ethics
  • Interviews with children (practical experience)

These are to be examined in light of issues unique to children and youth participation in academic research, such as children-adults hierarchy, children’s will to please adults and the option of having children partake in the actual research, to cite but few.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0602-6014-01 שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער
Children and Youth Culture: Research Methods
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר ברק-ברנדס סיגל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת