חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  משפחתיות ממושפטת בעידן הגלובליזציה המוגבלת
  Legalized Families in the Era of Bordered Globalization  
1411-7261-30
סמ'  ב'1600-1800204 טרובוביץ משפשיעור פרופ הקר דרור דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משפחתיות ממושפטת בעידן הגלובליזציה המוגבלת- פרופ' דפנה הקר
העידן הגלובלי, המאפשר תנועה חסרת תקדים בין מדינות של בני אדם, טובין ומסרים, מהווה אתגר מורכב עבור מוסד המשפחה, בני משפחה, דיני המשפחה, ועורכי דין. בקורס נעסוק באתגר זה, תוך שימת דגש על הגבולות הלאומיים, המעמדיים, המגדריים והאתניים, הממשיכים לעצב את הביוגרפיות המשפחתיות של תושבי העולם. נעסוק בסוגיות משפטיות שונות, דוגמת דיני נישואים וגירושין של זוגות מעורבים, תיירות פריון, הכרעות משמורת במקרי הגירת אחד ההורים, חטיפת ילדים, ועוד. הקורס יתמקד במשפט הישראלי, אך ידון גם במקרים של התנגשות בין דינים, בדין הבינלאומי ובמשפט משווה.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Legalized Families in the Era of Bordered Globalization- Dr. Daphna Hacker
The global era, which allows intense movement of people, goods and messages, presents a complex challenge to the social institution of the family, to family members, to family law and to lawyers. In this course, we will address this challenge while pointing to the ongoing existence of national, class, gender and ethnic borders that still influence the familial biographies of the people all over the world. The course will explore difference legal issues, including marriage and divorce law of mixed couples, fertility tourism, international custody disputes, child abduction, and more.The course will focus on Israeli law but will also discuss conflict of laws, international law, and comparative law.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת