חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היחסים הבינלאומיים של המזרח התיכון
  International Relations of the Middle East                                                           
1031-3698-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1100-1400204נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר הוניג ארתור-אור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס לא מצריך היכרות מעמיקה מוקדמת עם המזרח התיכון ובהחלט פתוח גם לסטודנטים שלא לומדים בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון. הקורס ינתח את התפתחות היחסים בין השחקנים השונים באזור הן מזוית תיאורטית והן מזוית היסטורית. אין מדובר בקורס היסטורי גרידא, אף על פי שנעמיק בסוגיות היסטוריות כמו המלחמה הקרה הערבית, התערבות המעצמות וכולי. כמו כן, חשוב לציין שלא נתמקד רק בסכסוך הישראלי-ערבי, אלא ננסה להבין את המערכת הרגיונלית בכללותה. בעוד שנתקדם כרונולוגית בשיעורים, ננסה כל שבוע לעמוד על הזויות התיאורטיות הרלוונטיות להבנת התקופה הנבחנת. מטרת הקורס איפוא הינה ללמוד לחשוב תיאורטית על ההתפתחות ההיסטורית ולחשוב ביקורתית על התיאוריות ביחב"ל באמצעות המקרים ההיסטוריים. דרישות: השתתפות פעילה ועבודה סופית באורך הקצר מעבודת סמינר.
Course description
This course assumes no prior knowledge of the Middle East. It will analyze the international relations of the Middle East from both historical and theoretical perspectives. Hence, the goal of the course is both to acquire the skill to think theoretically about the history of this complex region, as well as to think critically about the theories we currently have in international relations by using the historical evidence available. Finally, this course will certainly be useful for those of you who are fascinated with the various ongoing policy debates regarding this important region. The outline of the course is a combination of a chronological overview with a thematic focus. This means that each week we will not only cover the main events in the period under examination but also explore conceptual angles and theoretical questions which can help shed light on that period, putting it into a broader perspective. Requirements: active participation and a final paper.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3698-01 היחסים הבינלאומיים של המזרח התיכון
International Relations of the Middle East
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר הוניג ארתור-אור

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת