חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מחשבה מדינית בת זמננו
  Contemporary Political Thought                                                                       
1031-2105-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1400-1600101נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר להט גולן משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהגות מדינית מסוף המאה ה – 18 ועד ימינו. נפתח ברוסו ונתמקד בהוגים שעיצבו את הרעיונות הפוליטיים המרכזיים של העולם המערבי העכשווי – דמוקרטיה, ליברליזם, קומוניזם, מדינת הרווחה ומבקריו. כהמשך לקורס המבוא משנה א', נפתח בהגותו של ז'אן ז'אק רוסו, ומשם נעבור בסדר כרונולוגי לעסוק בתורת המוסר של עמנואל קאנט, בטיעונים הליברליים של ג'ון סטיוארט מיל ב"על החירות",ב"מניפסט הקומוניסטי" של מרקס ואנגלס, ב"תיאוריית הצדק" של ג'ון רולס, ונסיים בביקורת על רולס בספרו של רוברט נוזיק. במהלך הקורס נעלה סוגיות אקטואליות, ככל שניתן, וננתחם עפ"י תורות של ההוגים השונים שבהם נעסוק.
Course description
During the semester we will examine main characteristics of political philosophy in modern era, while discussing key concepts, theories and philosophers. The first half of the semester will be dedicated to confront the promethean spirit spreading from the age of enlightenment, through Hegel's dialectics, Marx's materialism, Mill's utilitarianism, ending in totalitarian ideologies of mid twenty's century. The second half of the course will dwell on the metamorphosis of the mentioned promethean spirit into fragments of Sisyphean existential trends, post modern relativism and political theories concerning how can we achieve justice and feminism in multicultural societies.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2105-01 מחשבה מדינית בת זמננו
Contemporary Political Thought
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר להט גולן משה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת