חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שיטות מחקר
  Research Methods                                                                                     
1031-2102-05
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1400-1600318נפתלי - מדעי החברהתרגיל גב' כהן כחלון רותם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות במדע המדינה במטרה לאפשר לתלמידים לקרוא בביקורתיות את הספרות המקצועית, ולתכנן ולבצע מחקרים אמפיריים משלהם. הנושאים העיקריים בהם נעסוק: הגדרת בעיות מחקר; ניתוח סיבתי ומערכי מחקר (ניסוי, ניסוי טבעי, דמה-ניסוי וכו'); בניית מושגים והגדרתם (נומינלית ואופרציונית); בניית תיאוריות והשערות; בעיות מדידה, מדגם, תוקף ומהימנות; איסוף וניתוח נתונים (כולל ניתוח טבלאות, מדדי קשר, רגרסיה, מבחנים סטטיסטיים). חובה להשתתף בקורס מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים לפני הקורס שיטות מחקר.
Course description

The course will give the students the understanding of the theoretical principles of scientific research, specifically of Political science, together with the ability to reflect those principles and to establish techniques to conduct a social research. The course themes will include discussion in theory and research, the nature of causation, research designs, conceptualization and measurement, operationalization, the logic of sampling, modes of observation and data processing.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2102-05 שיטות מחקר
Research Methods
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | גב' כהן כחלון רותם

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת