חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
  Introduction to Psychology for Social Sciences                                                       
1009-1820-01
מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
סמ'  א'1200-1400210נפתלי - מדעי החברהשיעור ות ד"ר בן שפר גד
סמ'  א'0830-1000210נפתלי - מדעי החברהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות היכרות עם תחומי הפסיכולוגיה השונים, הממצאים העיקריים בכל תחום ויישומיהם. התנהגות אנושית תיבחן ממספר פרספקטיבות: ביולוגית, התנהגותית, קוגניטיבית, דינמית. בין הנושאים: מערכת העצבים, למידה וזיכרון, תפיסה וחשיבה, מוטיבציות ורגשות, תאוריות אישיות, הערכת אישיות, פסיכופתולוגיה, פסיכותרפיה. כל תלמיד חייב להשתתף ב-5 שעות ניסוי במהלך הסמסטר בו הוא לומד את הקורס. תלמיד אשר לא ישלים חובה זו עד תום הסמסטר לא יהיה זכאי לקבלת ציון בקורס.
Course description

The course is destined to provide knowledge about the various domains of psychology, their main findings and their applications. Human behavior will be viewed from a number of perspectives: Biological, behavioral, cognitive, and dynamic. Among the subjects presented: The nervous system, learning and memory, perception and thinking, motivations and feelings, theories of personality, psychopathology, psychotherapy etc.

During the semester, students will have to participate as subjects in experiments. Students which will not accomplish this duty will not be eligible to the course's grade.

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוגי מדעי החברה - כללי
1009-1820-01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
Introduction to Psychology for Social Sciences
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר בן שפר גד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת