חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רוחניות פמניסטית
  Feministic Spiritualities                                                                            
0697-4095-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1400-1600261גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר רוח-מדבר מריאנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נעסוק בניתוח מגדרי/פמיניסטי של דת ורוחניות, הן ביחס למסורות הממוסדות והן במסגרת הרוחניות האלטרנטיבית החדשה. הקורס יציג ביקורת פמיניסטית על הדת, צורות חדשות ופמיניסטיות של רוחניות, מושגי יסוד וסוגיות בולטות בהקשר לנושאים אלה.
בין נושאי הקורס: מדרשים ופירושים פמיניסטיים לכתבי הקודש, פמיניזם דתי ומהותנות, מטריארכליות, תיאָלוגיה, דמות השכינה, המיתוס של לילית, ניאו-פגאניזם ודתות כישוף וטבע, הפולמוס ההיסטוריוגרפי סביב האינקוויזיציה, היפותיזת גאיה. במידת האפשר ישולב מפגש חוויתי עם פעילה רוחנית פמיניסטית.
דרישות קדם: אין.
דרישות הקורס:
• חובת נוכחות מלאה והשתתפות פעילה על סמך קריאת הרקע.
• הציון הסופי יורכב מההערכה על עבודה סמינריונית או רפרט (80%) ועל השתתפות פעילה ומשמעותית בשיעור (20%).
Course description
The course will deal with a feministic analysis of religion and spiritualities, both in relation to institutionalized traditions and to new alternative spiritualities. We'll present feministic critique of religion, new feministic forms of spirituality, basic concepts and major issues regarding those subjects. Among the course's subjects: feministic midrash and interpretations of the scriptures, religious feminism and essencialism, matriarchy, Thealogy, the image of Shechina, Lilith's myth, Neo-paganism and witchcraft and nature religions, the historiographic polemic over the inquisition, Gaia hypothesis. An experiential meeting with a feminist spiritual practitioner may take place in the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת