חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא למדעי הדתות
  Introduction to Scholarship in Religions                                                             
0697-1002-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'0800-1000260גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורבין נחמה
סמ'  ב'1000-1200323גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורצברגר רחל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בגישות שונות לחקר הדת, האמונה הדתית, והפרקטיקה הדתית. נבחן תופעות דתיות ושאלות דתיות שונות על ידי שימוש בגישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.
קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים והגשת מספר עבודות קצרות. הציון מורכב מציוני העבודות. השתתפות משמעותית עשויה לזכות את הסטודנט/ית בתוספת של עד 5 נקודות.

Course description
The course deals with various methods in the study of religion, of faith and of religious practice. We will examine various questions pertaining to faith and practice using philosophical, psychological, anthropological and sociological methods. We will also examine the relation between theology, philosophy of religion and religious studies.
Credit for this course requires participation in at least two thirds of the classes and submitting several short papers. The final mark is determined by the marks of the written papers. Significant contribution to class discussions may award a bonus of 5 extra points to the student.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת