חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סימון דה בובאר: פילוסופית, מסאית, סופרת
  Simone De Beauvoir: Philosopher, Essayist and Author                                                 
0625-2643-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400281גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר חרובי דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כתביה של סימון דה בובואר הינם טקסטים מכוננים בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים, ויצירתה - המין השני – היוותה אבן פינה לפמיניזמים השונים.
מלבד השפעתה האינטלקטואלית, האופן בו בחרה לחיות את חייה, האידיאלים והרעיונות אותם ייצגה, כמו גם הזוגיות המרתקת אותה קיימה עם ז'אן פול סרטר הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות.
בקורס זה תיבחן יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות שלה, תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים.
במסגרת הקורס נתייחס לשלושת ההיבטים המרכזיים ביצירתה של דה-בובואר: פילוסופיה, מסה וספרות יפה.

נוכחות חובה
בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
Course description
Simone de Beauvoir: Philosopher, Essayist, Writer


Simone de Beauvoir’s writings are inaugural texts in the development of the feminist thinking of the twentieth century, and her work – The Second Sex – constitutes a cornerstone of modern and liberal feminism.
Apart from her intellectual influence, her intellectual influence, the way she chose to live her life, her ideas and her ideals, as well as the couple she formed with Sartre made her a model and an icon for women.
During the course, we will discover various genres of her writing, while trying to find out the relations between her theoretical and philosophical positions basing ourselves on the numerous critiques of her writing over the years.


סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0625-2643-01 סימון דה בובאר: פילוסופית, מסאית, סופרת
Simone De Beauvoir: Philosopher, Essayist and Author
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר חרובי דינה

666סילבוס מפורט/דף מידע
סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת.
 
ד"ר דינה חרובי
 
כתביה של סימון דה בובואר הינם טקסטים מכוננים בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים, ויצירתה - המין השני – היוותה אבן פינה לפמיניזמים השונים.
מלבד השפעתה האינטלקטואלית, האופן בו בחרה לחיות את חייה, האידיאלים והרעיונות אותם ייצגה, כמו גם הזוגיות המרתקת אותה קיימה עם ז'אן פול סרטר הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות.
בקורס זה תיבחן יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות שלה, תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים.
במסגרת הקורס נתייחס לשלושת ההיבטים המרכזיים ביצירתה של דה-בובואר: פילוסופיה, מסה וספרות יפה.
 
 
ביבליוגרפיה (חלקית)
 
Bauer, N., Beauvoir’s First Philosophy, The Second Sex, and the Third Wave: Simone de Beauvoir’s Recounting of Woman. New York: Columbia UP, 2000.
 
Beauvoir, S., Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome." Translated by Bernard Frechtman. Esquire (August): 2-38. Reprinted as Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome (New York: Reynal Press, 1960).
 
Beauvoir, S., "Women and Creativity," by Roisin Mallaghan. In French Feminist Thought, edited by Toril Moi, 17-32. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
Hypatia (Journal of Philosophy) Volume 14, Number 4, Fall 1999, Special Issue: The Philosophy of Simone de Beauvoir Edited by: Margaret A. Simons
Le Doeuff, M., Hipparchia’s Choice: An Essay Concerning Women, Philosophy, Etc. Cambridge: Blackwell, 1991.
Pilardi, Jo-Ann., Simone de Beauvoir Writing the Self: Philosophy Becomes Autobiography. Westport, CT: Praeger, 1999.
Simons, M. A., “Is The Second Sex Beauvoir's Application of Sartrean Existentialism? Yale French Studies, 1986
 
Simons, M. A., 1983, "Guess What's Missing in The Second Sex?", Women's Studies International Forum, 6.5: 559-564.
 
Tidd. Ursula., The Self-Other Relation in Beauvoir's Ethics and Autobiography, Hypatia 14.4 (1999) 163-174
Toril Moi, T., Feminist Theory and Simone de Beauvoir, Oxford and Cambridge: Blackwell, 1990.
Toril, Moi Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman, Oxford and Cambridge: Blackwell, (2009)
 
Vintges, K., Beauvoir's Autobiography: "autofiction" or selftechnique? (Labyrinth, vol. 1, No. 1; Winter 1990.
Yale French Studies, (No.72), special Issue on Simone de Beauvoir.
 
(ספרים שתורגמו לעברית)
• מוות קל מאוד, תרגם מיכה פרנקל, כתר, 1983
• אשה שבורה, תרגמה מרים טבעון, זמורה ביתן, 1984
• דמם של אחרים, תרגמה מרים טבעון, זמורה ביתן, 1985
• המין השני - חלק ראשון, העובדות והמיתוסים, תרגמה שרון פרמינגר, בבל, 2001
• המין השני - חלק שני, המציאות היומיומית, תרגמה שרון פרמינגר, בבל, 2007
• המנדרינים, תרגם צבי ארד, ספרית פועלים, 2001
• מוות רך מאוד, מצרפתית: מיכה פרנקל, הוצאת כתר, 2008
• זיכרונותיה של נערה מחונכת, מצרפתית: ניר רצ'קובסקי, הוצאת כתר, 2010
• לקראת מוסר של דו-משמעות, מצרפתית: קרן שמש, הוצאת רסלינג, 2012
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת