חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  "נשים חדשות" "גברים חדשים": מגדר, פוליטיקה ומודרניות 1918-17
  New Women and New Men: Gender and Politics 1750-1918                                                 
0621-3285-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1400449גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ מלמן בלהה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חקר המיגדר הוא , זה ארבעה עשורים, תחום מרכזי בלימודי ההיסטוריה. הוא מתמקד לא רק באיסוף אינפורמציה על התנסויות של נשים ומעמדן בעבר, אלא בוחן ממבט מיגדרי התנסויות של גברים. הוא חוקר עיצוב והתגבשות ייצוגים וזהויות נשיות וגבריות, ואת האופן שבו השפיעו זהויות והבדלים אלה על חייהם, מצבם ומעמדם היחסיים של גברים ונשים בעבר ההיסטורי.
ההנחה ביסוד הסמינר היא כי ההיסטוריה של המיגדר חשובה לא רק כשלעצמה, אלא מספקת לנו כלים ואפשרויות להבין, לספר ולפרש מחדש מודרניות--את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים ב"מאה המודרנית" הלא היא המאה ה19 הארוכה (מעידן המהפכות הדמוקרטיות בסוף המאה ה18 ועד למלחמת העולם הראשונה). הסמינר מציג בפניכם הגדרות וכלי עבודה בתחום ההיסטוריה של המיגדר ותצפית, מנקודת מבט מגדרית, על צמתים מרכזיים בהתהוות המודרניות . בין התופעות והתהליכים שנבחן מחדש: כוח ויחסי שליטים ונשלטים בחצרות המלוכה שעל סף העידן הפוליטי המודרני; דת וחילון בעידן "המהפכה הדתית" האוונגליסטית; צרכנות ומהפכות הצרכניםהמודרניות; תיעוש וחלוקת עבודה בין נשים וגברים; ה"גבר החדש" וה"אישה החדשה" בעידן ההשכלה; מיגדר והמהפכות הפוליטיות המודרניות (הצרפתית והאמריקנית); מיגדר ומעמד (הבורגנות המודרנית ומעמד הפועלים); מיגדר, חוק ומשפט; מיגדר מיניות ופשיעה; מין, מיניות ורפואה במאה התשע עשרה; הומוסקסואליות בסוף המאה ה-19; לאומיות, ילודה ומיגדר.
Course description
Gender history is a vital and innovative part of historical studies. It is not just about gathering information about the experiences of women and men in the past, but also about the development of femininities and masculinities, women’s and men’s identities and their respective positions and images in the past. Exploring gender in history equips us with new tools and ways to re-interpret political, social and cultural changes during the “modern century”—the long 19th century, between the late 18th century revolutions and the First World War. We shall examine, from a gender perspective, major cross-roads in this century: life and power in late old regime royal courts; gender in the great democratic revolutions; gender and the rise of fundamentalist religion; gender and the consumer’s revolution; men’s and women’s work in industrial revolutions; bourgeois gender ideology; law, property and gender in the late 19th century; the rise of modern ideas on sexuality in medicine and psychology and the relationship between gender and nationalism

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת