חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפילוסופיה חדשה
  Introduction to Modern Philosophy  
0618-1032-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800144 גילמןשיעור פרופ טאובר צבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"עם דקארט מגיעים אנו באמת אל פילוסופיה עצמאית, המודעת לכך שהיא נובעת באורח עצמאי מן התבונה ושהתודעה-העצמית היא מומנט מהותי של האמת [...]. עם דקארט מתחילה להופיע באמת תרבות העת החדשה, מחשבת הפילוסופיה החדשה [...]" (היגל, תולדות הפילוסופיה).

מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפישות עקרוניות בפילוסופיה החדשה (המאות ה-18-17) עפ"י ההגות של נציגיה המרכזיים. הקורס יתמקד בעיקר בשיטות המטאפיסיות ובתפישות תורת-ההכרה של הוגי העת החדשה.
נושאי הקורס: 1) מבוא: מושג תולדות הפילוסופיה; תיחום אידיאי-היסטורי של "הפילוסופיה החדשה"; עמדות מדעיות "חדשות"; 4-2) רנה דקארט; 6-5) ברוך שפינוזה; 7) ג'והן לוק; 8) גוטפריד וו. לייבניץ; 9) ג'ורג' ברקלי; 10) דוד יום; 13-11) עמנואל קאנט; 14) סיכום: הישגיה של הפילוסופיה החדשה; הפילוסופיה המערבית שלאחר קאנט; הדיאלקטיקה של הנאורות.
ספרות: פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל. רשימת ספרות ראשונית ומשנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.
Course description
Course Objectives: Introducing the basic and essential concepts of western Modern Philosophy (17-18-centuries) according to its main thinkers. The course focuses on the metaphysical systems and the epistemological methods of these thinkers.
Course Topics: 1) Introduction: the concept of History of Philosophy; the cultural-historical limits of Modern Philosophy. 2-4) Rene Descartes; 5-6) Baruch (Benedict) Spinoza; 7) John Locke; 8) Wilhelm Gottfried Leibniz; 9) George Berkeley; 10) David Hume; 11-13) Immanuel Kant; 14) Conclusion: the achievements of Modern Philosophy; the Dialectic of Enlightenment.
Literature: Selected chapters from the above philosophers' writings. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת