חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "כחול זה צבע של בנים" ?-סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר
  Blue is for Boys? - On the Psychology of Gender                                                      
1071-2328-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1000-1200201נפתלי - מדעי החברהשיעור פרופ יואל דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לפי סימון דה בובואר, אישה לא נולדת – אלא הופכת – לאישה, והדבר נכון גם לגבי גבר. הקורס יבחן את התפיסה הפסיכולוגית המקובלת לגבי התפתחות של זהות מגדרית ומיניות מנקודת מבט ביקורתית פמיניסטית וקווירית. נבחן את הקשר בין מין ביולוגי, מגדר ומיניות, כמו גם את ההתייחסות הרווחת בפסיכולוגיה למושגים אלו כמושגים דיכוטומיים. נסקור את הגישות והתיאורים המקובלים בפסיכולוגיה לגבי התפתחות של נשים וגברים ולגבי הבדלים ביולוגיים, קוגניטיביים וריגשיים ביניהם. נסקור את הידוע על המנגנונים הביולוגיים המשפיעים על התפתחות זכרים ונקבות החל מהשלב העוברי ונדון בשאלה של תורשה מול סביבה בהתפתחות בני אדם ממוגדרים. ננסה לזהות את מנגנוני הסוציאליזציה שהופכים אותנו לנשים או לגברים, החל בינקות, ונתאר את השינויים החלים בבני אדם כשהשפעת מנגנונים אלו נחלשת (למשל, בזיקנה). נבחן את משמעות המגדר בנושאים פסיכולוגיים "קלאסיים" (כגון, אישיות, יחסים בין-אישיים) ובנושאים הקשורים למגדר (כגון, הורות, מיניות).
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
1071-2328-01 "כחול זה צבע של בנים" ?-סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר
Blue is for Boys? - On the Psychology of Gender
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ יואל דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת