חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גיאוגרפיה עירונית
  Urban Geography: Seminar  
0691-3888-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר פרופ אומר יצחק
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

גיאוגרפיה עירוניות

 

 

הסמינר נועד לאפשר לתלמידים להתנסות במחקר הגיאוגרפי העירוני. חלקו הראשון של  הקורס יתרכז בהכרת התחומים בהם יעסוק הסמינר,  ויידונו העקרונות, הכללים והשלבים בהכנת עבודה סמינריונית. בחלקו השני, יוצגו ויידונו עבודות התלמידים. נושאי עבודות הסמינריון ייבחרו מתוך תחומי המחקר בהם יתרכז הסמינר.

 

 

תחומי המחקר: יחסי גודל וארגון מרחבי של מרכיבי העיר והמטרופולין –  אוכלוסייה, תשתית פיזית ומשתנים תפקודיים וחברתיים; מורפולוגיה עירונית – דגם רשת הדרכים ודגם מרחבי של שימושי קרקע, והיחס ביניהם; דפוסי ואמצעי ניידות עיר; קבוצות חברתיות בעיר; צדק סביבתי בעיר; השלכות גישות לתכנון עיר על מורפולוגיה, ניידות וקיטוב חברתי.

 

Course description

 

Urban geography

 

 

The seminar's objective is to review and discuss several domains in the urban geography research. In the current year, the students will prepare a seminar paper in one of the following research areas: size relation and spatial organization of urban system components such as population, physical infrastructure and social and functional variables; urban morphology – street patterns and land use spatial distribution, and the relationship between them; pattern and means of mobility; social groups in the city; environmental justice; the implications of urban planning approaches on urban morphology, mobility and social division.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת