חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הארכאולוגיה של המים
  The Archaeology of Water  
0671-4107-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600277 גילמןשיעור ד"ר שטיבל גיא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יוקדש למים לאורך ההיסטוריה בארץ ישראל. בדרך שבה אנשים השיגו מים, הובילו ושמרו אותם והשתמשו בהם.
נציג את הטכנולוגיה הקשורה בבארות ומאגרים החל בבאר הניאוליתית מעתלית, עבור במאגרי המים ובבארות הברזליים, בתי המעיין ההלניסטיים וכלה בנימפיאונים הרומאיים. נסקור את מערכות הובלת המים, החל בתעלות, בריכות וכלה באמות מים משוכללות מהעת המקראית, מהתקופה החשמונאית, העת הרומית ועד העת החדשה. נתייחס לשימוש הפולחני במים ובמיוחד להבטי הטהרה של ימי בית שני; כמו גם לשימוש הסקולרי שנעשה במים בבתי המרחץ, ברהטי המים והמזרקות הן במרחבי גני הפאר והן במרחב העירוני – כסמל סטטוס.
נתייחס למחקרים החדשים המלמדים על הקשר בין האקלים ובמיוחד בין עצם זמינות המים לשיאים ולשפל תרבותיים, הן מבחינת גודל האוכלוסייה והן ככלי לשיקוף תרבות שפע.

Course description
The course will be devoted to the history of water. We will discuss the way water was obtain, transferred, kept and utilized. A focus will be given to the technologies involved, commencing with the Neolithic well at ‘Atilt to the Iron Age cistern, Hellenistic fountain houses to Roman Nymphaea. The course will further explore water transformation systems throughout history and will examine both the ritual and secular usage of water and the recently discussed correlation between climate and the culture of abundance.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת