חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הארכיאולוגיה של ביות הצמחים בלבאנט
  The Archaeology of Plant Domestication in the Levant  
0671-2329-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600220 גילמןשיעור פרופ גופר אברהם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בארכיאולוגיה של ביות הצמחים בלבאנט בתקופה הניאוליתית. לאחר סקירה קצרה של המידע הבסיסי הקשור לביות חבילת הצמחים בלבאנט הכוללת חיטה, שעורה, אפון, עדשה, חומוס ופשתה, ידונו היבטים תרבותיים והיבטים כלכליים-חברתיים של הביות ומשמעותם בתהליכים המכונים "ניאוליטיזציה". כמו כן נדון בתהליכים מאוחרים יותר של ביות צמחים ומשמעותם.
Course description
The course discusses aspects of plant domestication in the Neolithic period in the Levant. Following a short survey of the basic information on the domestication of the Near Eastern plant package (wheat, barley, pea, lentil, chickpea and flax), we will discuss cultural and socio-economic aspects of plant domestication and their significance in Neolithization processes. A short discussion will be devoted to further (late) developments in plant domestication and their significance.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת