חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טקסט וממצא (טקסט והקשר)
  Text and Context  
0671-1238-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר גילן אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במהלך שיעור המבוא נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח הקדום למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מודלים שונים של מלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים בתקופות השונות. השעור מציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין הממצאים האיקונוגרפיים והארכיאולוגיים. יוצגו עקרונות היסוד לפענוח ופרשנות טקסטים ודימויים מסוגים שונים הקשורים למוסד המלוכה (היסטוריים, ספרותיים, דתיים, איקונוגרפיים וכו') מתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת תרומתם לשחזור העבר.

Course description
In the course, we will study the Institution of Kingship throughout Ancient Near Eastern history. We will get to know different models of kingship and study its various textual and iconographical representations. The course serves as a methodological introduction to the study of Ancient Near Eastern written documents. We will encounter a variety of ancient texts and images, get to know different methods of interpretation, and learn how to utilize ancient textual and iconographical sources to reconstruct the past.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת