חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א')
  Ceramic Typology A  
0671-1218-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600204 גילמןתרגיל פרופ גרינברג רפאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר כלי החרס של ארץ-ישראל וסביבתה מראשית הופעתם באלף השישי לפנה"ס ועד לאלף השני לפנה"ס, תוך דיון בהתפתחות הכלים והתעשייה הקדרית, תולדות מחקרם, העדויות שהם מספקים על קשרי החוץ והפנים בתקופות השונות והפרשנות החברתית והכלכלית שניתנה להופעתם על ידי החוקרים. השיעורים מתקיימים בחדר האוספים של המכון לארכיאולוגיה, ומשלבים לימוד עיוני בהיכרות מקרוב עם כלי החרס מאוספי המכון ומחפירות ומחקרים פעילים.
Course description
This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire of ancient Israel from its inception in the 6th millennium BCE until the end of the 3rd millennium. We will discuss the technical and stylistic evolution of the assemblage, its social and its economic significance. Classes take place in the Institute of Archaeology study collection, and are based on hands-on examination of the material in the collection, bolstered by relevant finds from ongoing excavation projects.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת