חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל
  Family and Children in Arab-Muslim Society in Israel  
0602-6156-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800212 כיתות דן דודסמינר ד"ר זחאלקה איאד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל

ד"ר איאד זחאלקה

דוא"ל: iyadzh@gmail.com

תאור כללי של הקורס:
הקורס נועד להציג בפני הסטודנטים את מאפייניה החברתיים והתרבותיים של המשפחה בחברה הערבית בישראל. הקורס יבחן את המשפחה מנקודות מבט שונות, תרבותי חינוכית, דתית. הקורס ידון במבנה ההיררכי של המשפחה הערבית והשינויים שחלו בה בנסיבות הייחודיות של המקרה הישראלי. הקורס ידון בתהליכים ובמגמות החברתיים התרבותיים והפוליטיים שהתחוללו בקרב הערבים בישראל מאז קום המדינה, והכיוונים אליהם יובילו תהליכים אלה. הקרוס יפרק לגורמים את המצוקות והבעיות והאתגרים שעומדים בפני המשפחה הערבית בישראל.

דרישות נוכחות: 100%

שיטת ההוראה בקורס : הרצאות פרונטליות ודיונים.
Course description
Family and Children in Arab-Muslim Society in Israel

Instructor: Dr. Iyad Zahalka
Email: iyadzh@gmail.com

Course overview:
This course introduces students to the social and cultural characteristics of Arab-Muslim families in Israel. In the course, we will study the family from a cultural and religious perspective. We will discuss the hierarchical structure of Arab families and the changes that occurred in it, under the unique circumstances of the State of Israel. We will discuss the social, cultural, and political developments that characterized Arab-Muslim society since the establishment of Israel, and the development trends, and we will analyze, among other things, the hardships, concerns, and challenges that face Arab-Muslim families in Israel.

Requirements:
Required reading materials and submission of an assignment at the end of the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת