חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה
  A Changing World: Conceptions of Childhood and Education in  
0602-6108-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400497 גילמןסמינר ד"ר קוגמן טל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה
סמסטר א', תשע"ה
טל קוגמן
יום ג', 14-10
 
הקורס יעסוק בתמורות שחלו בעת החדשה ביחס לילדים ולילדות יהודים באירופה, ובאימוצה ההדרגתי של תפיסת ילדוּת מודרנית במרחב היהודי. תהליך זה, שניצניו בסוף המאה ה-17 ושיאו במאה ה-19, יומחש תוך התבוננות במגוון היבטים של תרבות הילדים והנוער היהודית: דרכי גידול תינוקות וטף, יחסי הורים-ילדים, חינוך ותרבות פנאי, ובידול תרבותי על בסיס גילי ומגדרי. נלמד על הופעתם של טקסי מעבר בחיי הילדים והילדות היהודיים, על התמורות שחלו בגיל הנישואין, ועל האלמנטים התרבותיים המייחדים את עולם הילדים והנוער שהופיעו בתקופה זו במרחב היהודי. דגש מיוחד יושם על תהליכי השינוי שחלו בתפיסות החינוך ובמערכת החינוך היהודית המסורתית.

 

 דרישות הקורס:

דרישות הקורס:
-נוכחות חובה
-קריאת טקסטים ראשוניים ומשניים
-הצגת רפראט
Course description

A Changing World: Conceptions of Childhood and Education in the Jewish European World

 

Dr. Tal Kogman

 

This course deals with the changing attitudes towards Jewish boys and girls in modern Europe, and with the gradual adoption of modern concept of childhood in Jewish realm. This process that started at the end of the 17th century and reached to its peak in the 19th century will be illustrated by looking at various aspects of Jewish children and youth culture: nurturing infants and raising children, parents-children relations, education and children leisure, as well as cultural differentiations on the basis of age and gender. We will study about the emergence of rites of passage of Jewish boys and girls, about the changes at the age of marriage, and about the special cultural elements distinguishing the world of children and youth that appeared in this period in the Jewish sphere. Special emphasis will be placed on the processes of change in educational perceptions and in the traditional Jewish educational system. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת