חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  ויטגנשטיין: מילוי אחר הכלל
  Wittgenstein: Following A Rule  
0618-2899-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200307 גילמןשיעור מר מתן נמרוד
דרישות קדם   Virtual.t@u  
סילבוס מקוצר
בסעיפים העוסקים במילוי אחר כלל בספרו "חקירות פילוסופיות", פורס ויטגנשטיין את אחד הטעונים החשובים והמשפיעים בפילוסופיה של המחצית השנייה של המאה ה- 20, המציג את לב תפיסת השפה המזוהה עם הפילוסופיה המאוחרת שלו.
פרשנים שונים חלוקים לגבי משמעות הטעון, לגבי השלכותיו על תפיסת הפילוסופיה שלו, ולגבי הקשר בינו לבין טיעון "השפה הפרטית", המופיע אחריו. נראה, עם זאת, שאין מחלוקת לגבי מרכזיותו בנסיון של ויטגנשטיין להגיב לתורת המשמעות שהציג בטרקטטוס, ולגבי העובדה שהוא נוגע בשאלות קריטיות המעסיקות את הפילוסופיה של הלשון מאז ראשיתה, כגון:
• מה קובע את מובנם של ביטויי-כלל, או של ביטויים העושים שימוש באוניברסלים?
• האם אפשר להעמיד תורת משמעות על תפיסת השפה כמערכת של כללים?
• מה בין הקשר הלימוד להקשר הצידוק של ביטוי?
• מה מקומן של פרשנות, הבנה, ויישום בקביעת מובנו של ביטוי?
• כיצד נכון לתאר את היחס בין extension ל- intension של ביטוי?
הקורס יעסוק בנסיון לפענח את משמעותם של סעיפים המילוי אחר כלל, דרך קריאה בכתבי ויטגנשטיין ובמאמרים נבחרים של פרשניו, וביניהם: האקר, קריפקה, קאבל, מקדואל ודיאמונד.
הקורס יסתיים בהגשת עבודה.
Course description
In the “Following a rule” sections of his Philosophical Investigations, Wittgenstein presents one of the most important and influential arguments in philosophy of the second half of the 20th century. The argument is often understood as the heart of Wittgenstein’s post-Tractarian conception of language.
Commentators differ in their understanding of the meaning of the argument, of its implications on Wittgenstein conception of philosophy and of its relations with the “Private Language” argument that follows. All seem to agree though on its central role in Wittgenstein’s response to the theory of meaning he developed in the Tractatus and on the fact that it touches upon critical questions in Philosophy of Language, among them:
• What determines the meaning of rule-expressions, or the meaning of expressions using universal concepts?
• Can a theory of meaning be based on the conception of language as a set of rules?
• How is the learning context of an expression related to its justification context?
• What is the role of interpretation, understanding and application in determining the meaning of an expression?
• How can the relation between an expression’s extension and its intension to be construed?
The course will focus on the “Following a rule” sections of the Philosophical Investigations, through reading in Wittgenstein’s writings, as well as in selected writings by commentators, among them Hacker, Kripke, Cavell, McDowell, and Diamond.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-2899-01 ויטגנשטיין: מילוי אחר הכלל
Wittgenstein: Following A Rule
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | מר מתן נמרוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1