חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  Economic Growth and Distributive Justice
  Economic Growth and Distributive Justice  
1882-1401-01
סמ'  א' שיעור פרופ מרגליות יורם יצחק
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

English Follows Hebrew

 

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

 

רקע:

זהו קורס מקוון על פלטפורמת Coursera שפותח באוניברסיטת סטנפורד. עד עתה, מעל 110 אוניברסיטאות ברחבי העולם מציעות קורסים בפלטפורמה זו המוצעת לעשרות אלפי סטודנטים מכל רחבי הגלובוס הלומדים את הקורס במקביל.

הסרטונים מדברים אנגלית ומלווים בכתוביות בעברית.

הקורס מזכה ב-2 נ"ז באוניברסיטת תל-אביב. בסופו נערך מבחן דו-לשוני ורב-ברירתי – השאלות כתובות בשתי השפות והתלמיד יכול לענות בעברית או באנגלית, לבחירתו.

המבחן נערך בקמפוס.

 

תיאור הקורס:

הקורס מנסה להעשיר את התלמידים בידע והבנה בסיסיים בתחום תפקוד המדינה במרחב החברתי-כלכלי, תוך הצגת וניתוח הכלים העיקריים המשמשים לקביעת מדיניות. ידע בסיסי זה חשוב עבור כל תושב, במיוחד עבור אלה עם זכויות הצבעה. לצורך למידת הקורס, ידע מוקדם בתחומי המתמטיקה, הכלכלה או החוק אינו דרוש.

הקורס מסביר את מערכת המיסוי ודרכה של הממשלה לאזן בין גביית המיסים לבין הוצאות הממשלה.

הקורס יסביר מונחי יסוד וידון בהם: רווחה חברתית (אושר), הפונקציה של רווחה חברתית, מוצר ציבורי, השפעות חיצוניות, אי-שוויון, עוני, אחריות סביבתית מינימלית, המתח בין חלוקה חברתית של סחורות ויעילות (אפקטיביות), שכר המינימום לעומת שכר מסובסד (מס הכנסה שלילי), תמ"ג (תוצר מקומי גולמי), סחר חופשי, מודלי מס אופטימליים, מס רווחי הון, מיסוי משפחתי, מיסוי מתנות/תרומות (פילנתרופיה), ההשלכות של גלובליזציה (עם דגש על מיסוי בינלאומי), ניסיון לחזות את שוק העבודה העתידי וההתאמות הדרושות.

 

 

Economic Growth & Distributive Justice

 

Background-
This is an online course, under the platform of Coursera, developed by Stanford University professors. As of now, over 110 leading universities worldwide offer courses in Coursera. Tens of thousands of students all around the globe will take the course at the same time.

Tel Aviv University students can receive 2 credits for this course. The multi-choice exam is held on campus in both English and Hebrew.


Course Description-
The course will seek to enrich students with basic knowledge and understanding of how the state functions in the socio-economic sphere, while presenting and analyzing those main policymaking tools that are available to it. This basic knowledge is important for every resident and especially for those with voting rights. No previous knowledge of math, economics or law is assumed.

The course will cover the tax system, and how the government balances between tax collection and government expenditures.
The course will explain basic terms and discussions about: social welfare (happiness), the function of social welfare, public goods, externalities, inequality, poverty, minimum sustainability, the tension between social division of goods and effectiveness (efficacy), minimum wages versus wage subsidies (negative income tax), GDP (gross domestic product), free trade, optimal tax models, capital gains tax, family taxation, gift taxing (philanthropy), the consequences of globalization (with an emphasis on international tax) and an attempt to predict the necessary adaptations to the future workplace (market).
 

סילבוס מפורט


1882-1401-01 Economic Growth and Distributive Justice
Economic Growth and Distributive Justice
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ מרגליות יורם יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת